Projekt "TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE"

Projekt TECHNIK INFORMATYK W PRAKTYCE realizowany jest w okresie 01.10.2017r. – 31.08.2018r., a jego adresatami są uczniowie 2-4 klas Szczecińskiego Collegium Informatycznego.