Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do zapoznania się z naszym nowym projektem: "Dzienny Ośrodek Wsparcia osób niepełnosprawnych".


Celem głównym projektu jest integracja społeczna i zawodowa 48 osób(27K,21M) niepełnosprawnych(ON), zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,podnosząca poziom zatrudnienia wśród min.11(ON)oraz poziom aktywności społecznej wśród min.17 ON, z terenu województwa zachodniopomorskiego, w terminie 01.01.2018-31.01.2019r. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i działalność DZIENNEGO OŚRODKA WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w Szczecin Dąbiu,w ramach którego odbywać się będzie kompleksowy proces wsparcia ON i jego otoczenia w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb ON. Ścieżka reintegracji stworzona zostanie wspólnie z ON przez psychologa, doradcę zawodowego oraz lekarza/terapeuty. Będzie to pierwszy etap wsparcia ON.Rodzaje wsparcia w ramach proj. to:warsztaty interpersonalne(24h na os.), indywidualna terapia psychologiczna (16 godz. na os.),terapia rodzinna (5 godz.na rodzinę), pomoc prawna(3 godz.na os.), integracyjne wyjścia do teatru, kina, na wystawy itp.(4wyjścia na os.), terapia uzależnień/socjoterapia(64 godz.na os.- pomoc dla 5os), terapia ruchowa/rehabilitacja/masaż/biofeedback,itp.(16godz.na os.),warsztaty aktywizacji zawodowej( 20godz.na os.),szkolenia zawodowe dla 38 os.kończące się egzaminem zewn., 3-mies.staż w przedsięb. (dla 38 osób ),pośrednictwo pracy. Z uwagi na charakter grupy docelowej uczestnicy będą mieli możliwość zwrotu poniesionych kosztów za dojazdy, posiłki w trakcie szkolenia, wynagrodzenie za udział w stażu i szkoleniach. OŚRODEK funkcjonować będzie min. 2 lata od zakoń. proj. W wyniku realizacji proj.zatrudnienie otrzyma min.11osób

Zmiany Na TAK

575946 404659269591193 1798907533.png      

bądź na bieżąco z ofertami szkoleń w województwie zachodniopomorskim!    

 https://www.facebook.com/ZmianyNaTAKpl-389029427820844/

Kontakt

+48 91 424 40 72
 

ul. Jagiellońska 67, wejście B, pok. 6-7
70-382 Szczecin
 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.