W dniu 1 kwietnia wspólnie z Fundacją Promocja Zdrowia rozpoczęliśmy realizację projektu "Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie". 

Celem głównym projektu jest integracja społeczna i zawodowa 48 osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, podnosząca poziom zatrudnienia wśród minimum 11 osób oraz poziom aktywności społecznej wśród minimum 32 osób z terenu województwa zachodniopomorskiego w terminie 01.04.2017r.-30.04.2018r. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i działalność ZAKŁADU INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ (ZISZ) w Szczecinie, którego działalność obejmować będzie reintegrację społeczną, zdrowotną i zawodową osób niepełnosprawnych, m.in. udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu (rodzinom, opiekunom) w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy.

Projekt „Zakład Integracji Społeczno-Zawodowej w Szczecinie“ realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 919.417,50 zł, w tym 873.446,62 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w wieku powyżej 18 lat, które na dzień przystąpienia do projektu posiadają status osoby niepełnosprawnej w rozumieniu „ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych“ (Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami) lub osoba z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu „ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego“ (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535).

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu bezpłatny udział w kompleksowej ścieżce reintegracji zawodowej, indywidualnie opracowanej dla każdego z nich przez zespół specjalistów w składzie: psycholog, doradca zawodowy, lekarz/terapeuta. Ścieżka  obejmuje wybrane dla danego uczestnika/uczestniczki z poniższej listy formy wsparcia:

– warsztaty interpersonalne,

– indywidualna terapia psychologiczna,

– terapia rodzinna z psychologiem (w tym dla członków rodzin/opiekunów),

– pomoc prawna,

– integracyjne wyjścia do teatru, kina, na wystawy itp.,

– terapia uzależnień/socjoterapia,

– terapia ruchowa/rehabilitacja/masaż/biofeedback itp.,

– warsztaty aktywizacji zawodowej,

– szkolenie zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym,

– staż zawodowy w przedsiębiorstwie,

– pośrednictwo pracy.

Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne można znaleźć tutaj:

http://www.fundacjapromocjazdrowia.pl/zisz/

Kontakt w sprawie projektu: tel. 91 424 40 72 lub 91 831 48 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Serdecznie zapraszamy!

Zmiany Na TAK

575946 404659269591193 1798907533.png      

bądź na bieżąco z ofertami szkoleń w województwie zachodniopomorskim!    

 https://www.facebook.com/ZmianyNaTAKpl-389029427820844/

Kontakt

+48 91 424 40 72
 

ul. Jagiellońska 67, wejście B, pok. 6-7
70-382 Szczecin
 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.